Także istnieją grzejniki żeliwne wyposażone w

palnik na olej przepracowany
Czerpią energię z gazu.
Stosowane są rzadko. Wady i zalety: Wady i zalety: Może to być piec kaflowy, wyposażony w palnik gazowy zamiast spalapalnik na olej przepracowany .