Stomatolog - definicja z Wiki:

Stomatologia Bytom
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.
Lekarze nie piszą jednak prac magisterskich ? pełne prawo wykonywanStomatologia Bytom .

Widok do druku:

Stomatologia Bytom